Fyyri kandidat för Finlandiapriset för arkitektur

31.08.2021 12:05

Kategori: Bibliotek Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Till kandidater för Finlandiapriset för arkitektur 2021 har nominerats Kyrkslätts huvudbibliotek Fyyri, Helsingfors stadsmiljöhus i Nätholmen, Helsingfors och Ylivieska kyrka.

Mottagare till Finlandiapriset för arkitektur väljs årligen av en inflytelserik person som blivit känd som expert i en annan bransch än arkitektur. I år väljs pristagaren av filosof Esa Saarinen. Finlands Arkitektförbund SAFA delar ut Finlandiapriset för arkitektur för åttonde gången. Vinnaren tillkännages 4.10. Alla kandidater representerar offentligt byggande.

Finalistobjekten för Finlandiapriset för arkitektur väljs av en jury, som årligen sammanställs på nytt av Finlands Arkitektförbund. Pandemin påverkade juryns arbete även i år.

”Vi var tvungna att bland kandidaterna gallra bort skolorna, daghemmen, objekten för omsorgsboende och objekt utomlands, eftersom besök inte kunde ordnas jämlikt. Alla de byggnader som nu nominerats representerar därför offentligt byggande dit allmänheten åtminstone delvis har fritt inträde. Det som de har gemensamt är hög arkitektonisk kvalitet, hantering av helheten samt genomtänkt och balanserad användning av material. De tar hänsyn till sin omgivning och kompletterar galant sin byggplats. De är alla också på ett särskilt sätt betydelsefulla för sin gemenskap”, berättar ordföranden för juryn Saija Hollmén. 

Till juryn som valde objekten hörde utöver arbetslivsprofessor Saija Hollmén också professor Tuomo Siitonen, professor Panu Lehtovuori och arkitekt Mona Schalin. Sekreterare för juryn var SAFA:s generalsekreterare Paula Huotelin.
 

Kyrkslätts huvudbibliotek Fyyri anknyter till historien och miljön på ett nytt sätt 

Fyyri blev färdigt i Kyrkslätt år 2020. Huvudplanerare var Teemu Kurkela från JKMM Arkkitehdit Oy. Den nya byggnaden svalde in bibliotekshuset som blev färdigt år 1982 och som planerades av arkitekt Ola Hansson. Den gamla byggnaden revs inte, utan den är fint i användning som en del av det nya Fyyri. 

Juryn beskrev Fyyri på följande sätt:

De livliga nätliknande kopparfasaderna och de nya interiörerna som byggts i vitbetong, trä och glas är praktfulla. Fyyri erbjuder rikligt med möjligheter för kommuninvånare till egna aktiviteter och vistelse: högklassig presentationsteknik, en studio, ett spelningsrum, syarbeten, sagor och slöande. 

I Fyyris arkitektur framhävs stiligt två av bibliotekets kärnområden: böcker och läsning av dem. Den höga boksalen som ritats med smala betongstrukturer öppnar sig österut. Den låga, horisontella tidningssalen och caféet tar ställning till Kyrkslätts medeltida kyrka. Dialogen skapar upplevelsefullt stadsutrymme.

Fyyris huvudingång ligger i kurvan av en annan finländsk medeltida landsväg, Kungsvägen. Fyyri anknyter till historien och strålar ut delade betydelser i sin omgivning.

Bibliotekhus Fyr