Fysioterapeut, Kyrkslätts kommun, Vård- och omsorgssektorn, Resultatområdet i stödtjänster för funktionsförmågan, resultatenheten rehabiliteringstjänster

03.12.2018 10:05

Kategori: Kungörelse

Inom rehabiliteringstjänsterna i Kyrkslätts kommuns vård- och omsorgssektor ledigförklaras en ordinarie tjänst som fysioterapeut fr.o.m. 2.1.2019.


Vi söker till rehabiliteringstjänsternas fysioterapitjänster en yrkesperson med goda samarbetsfärdigheter samt förmåga att arbeta självständigt och i team. Gedigen arbetserfarenhet som fysioterapeut ses som merit. Uppgiften består både av administrativt arbete såväl inom fysioterapitjänsterna som inom hjälpmedelstjänsterna och av fysioterapeutiska möten med individuella kunder och grupper. Den som väljs till tjänsten fungerar också som vikarie för ledande fysioterapeuten för rehabiliteringstjänsterna då hen är frånvarande. Arbetsuppgifterna sköts i huvudsak i Kyrkslätts centrum och i social- och hälsocentralen (Tjänstevägen 1).


Behörighetsvillkor för tjänsten: fysioterapeut / fysioterapeut YH.


Krav på språkkunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.


I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader och i uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


Arbetsvillkor enligt AKTA.


Uppgiftsrelaterad lön är 2 815,53 €/månad.

 
Kontaktuppgifter:

Förfrågningar under veckorna 49-50 ansvarig fysioterapeut Katja Kuula, tfn 050 342 3866.


Ansökningar senast 18.12.2018 före kl. 12.00 via Kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 205976).


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi