Fyrar

Fyrarna i Kyrkslätt

Redan på 1600-talet grundades en tullstation i Porkala och bönderna transporterade post över Finska viken. Porkalavägen formades till en viktig vägförbindelse från kusten till ”Kungsvägen”. Den första fyren utanför Porkala blev färdig år 1800. Den uppfördes på Rönnskär. Numera är båken på Rönnskär den äldsta bevarade fyrbyggnaden i Finland.

På 1920-talet byggdes en ny fyr på Kallbådan ute på öppna havet. Porkalafyren på Kallbådan blinkar fortfarande. Kallbådan och dess näromgivning är sälskyddsområde.