Frivilligarbetarna för de äldre är värda ett tack

07.06.2021 09:17

Kategori: Seniorer Service Vård- och omsorgsväsendet

Tjänsterna för äldre i Kyrkslätts kommun har mycket mångsidig frivilligverksamhet. Trots pandemin har de frivilliga kunnat ge många äldre personer glädje. Servicehandledare Marja Keränen vill fortfarande önska både de nya frivilliga och de äldre som är intresserade av deras hjälp och sällskap välkomna.

Caféverksamhet

Före coronan har två caféer i Kyrkslätt för äldre personer drivits av frivilliga med servicehandledarens stöd.  De frivilliga har skaffat och serverat smörgåsar och sött och kokat smakligt kaffe och blivit bekanta för många. De frivilliga har hållit föredrag och föreläsningar, gett handledning i pyssel, lett allsång, reciterat dikter och ordnat också många andra uppiggande aktiviteter.

Verksamheten har varit givande för alla. 

Fredagscaféet i Veikkola har varit verksam sedan år 2012 och var verksam till våren i fjol i en hyrd lokal i ungdomslokalen på adressen Koskisvägen 3. 

Fredagscaféet har kallats för BB-caféet, eftersom vi kunde starta verksamheten när projektet Brita Blombergs testamente 10/2010, som allokerades för de äldre i Veikkola, började.  

För att ordna förmåner och service med testamentsmedel anställdes en servicehandledare.

I alla BB-förmåner hörde vi önskningar av de äldre, och en av dem var en önskan om ett café.  

Caféets verksamhet samordnades med stolgymnastiken i samma lokal så att man först gymnastiserade och sedan drack kaffe. Efter att ha träffat vänner kunde man lämpligt gå vidare till exempel till de närliggande butikerna för att handla för veckoslutet. Caféet besöks i genomsnitt av 40 personer åt gången. 

Caféet har sedan början haft frivilligverksamhet, och under de senaste åren har det helt drivits med erfarna frivilliga. På caféet serverades i några år en julmåltid för ensamma på julaftonsförmiddagen.

Begivenheterna var oförglömliga för såväl deltagarna som arrangörerna. 

I Kyrkslätts kommuns centrum är onsdagscaféet verksamt sedan hösten 2018.

Onsdagscaféet startades med tanke på de äldre i Gesterbyområdet. Det hann vara verksamt i Gesterby ungdomslokal hösten 2018 och våren 2019. Onsdagscaféet flyttade på grund av brist på utrymme till centrumområdet till Navigatorns lokaler hösten 2019. Tyvärr deltog en del av de äldre som bor i Gesterbyområdet och som tidigare besökt caféet av en eller annan orsak inte längre i verksamheten. Caféet besöktes av cirka 20 personer åt gången. 

Alla äldre fick med öppet sinne komma till caféet och njuta av bordets gåvor i varandras sällskap och delta i eventuellt program enligt sin ork och sitt intresse.  

Caféverksamheten för äldre har haft uppehåll i ett år på grund av coronan. I fjol hann vi dock upprätthålla verksamheten nästan hela våren. I höstas kunde vi ändå med iakttagande av säkerhetsavstånden tillsammans planera verksamhet, och vi har också genom att skydda oss kunnat ordna småskalig vänverksamhet inom ramen för coronabegränsningarna.

Som tur har telefonförbindelserna fungerat, och via dem har vi kunnat lyssna till hur det står till med de äldre.

Onsdagscaféet, Ari Kapanen

Nya vindar 2021 

För rekrytering till frivilligverksamheten fick vi en funktion på Kommunrekry där de som vill bli frivilliga kan fylla i en ansökan på nätet. När ansökan har kommit från rekryteringsteamet är vi i kontakt med sökanden och kommer överens om en intervju.

Nya frivilliga har kommit med, och de har via Teams kunnat ta del av verksamheten och bekanta sig med varandra på regelbundna träffar.

Telefonvänverksamheten började i mars när de första frivilliga hade fått introduktion.

Friluftsvänverksamheten är ännu för tillfället utmanande. När coronasituationen lindras kan vi sammanföra nya frivilliga med dem som behöver en friluftsvän.

Vi har per telefon frågat dem som fått frivilligstöd efter muntlig respons, och den har varit positiv. Det är viktigt att den äldre själv är villig att få en telefonvän eller en friluftsvän.

De som behöver en telefon- och en friluftsvän har i huvudsak nått tjänsterna via arbetstagare hos kommunens tjänster för äldre. Ibland har man behövt uppmuntra äldre, för många vågar inte ta emot det stöd som de frivilliga erbjuder dem.

När en frivillig och en som behöver frivilligstöd sammanförs ska man beakta många saker, dessutom bör personkemin fungera. Därför är det viktigt att servicehandledaren på förhand utreder den äldres behov av stöd och olika önskningar. Det lönar sig för dem som önskar sällskap att kontakta servicehandledare Marja Keränen.

Välkomna med, nya och gamla frivilliga

Vi intervjuar alla våra frivilliga och ger dem introduktion. När friluftsvänverksamheten börjar är servicehandledaren med på första träffen och vid behov även senare.  Servicehandledaren står till stöd för de frivilliga.

För de frivilliga kommer det ännu i juni en distansföreläsning av Nylands Minneslots om att möta minnessjuka. Vi ordnar senare även andra utbildningar för dem. De frivilliga får munskydd och handdesinfektionsmedel också via oss och på hösten halkskydd för sina skor.

Ta kontakt med servicehandledare Marja Keränen, om du fick intresse för frivilligverksamhet för äldre. Semestertiden närmar sig, men ännu i början av juni hinner vi bra planera tillsammans frivilligverksamheten för augusti. Vi försöker starta caféverksamheten så fort det är möjligt.

Ring till Marja: 050-4137443. E-post: marja.keranen(at)kirkkonummi.fi

(Semester: 25.6. – 25.7.2021)

Fyll i ansökan på Kuntarekry via denna länk (på finska):

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vapaaehtoistoiminta-ikaihmisten-palveluissa-330435/

Stöd för att fylla i ansökan får du av Sanna Loiviola från Rekryteringsteamet tfn 050-5899936 och servicesekreterare Martina Österman tfn 040-1269930.  För all frivilligverksamhet svarar servicechefen för de gemensamma aktiviteterna för äldre Stiina Bergendahl.

Servicehandledarens tack 

Ett hjärtligt tack till alla frivilliga som har gjort en stor insats i verksamheten. Tack till föreläsarna, presentatörerna, recitatörerna, allsångs- och pysselledarna.

Tack till alla cafébesökare. Ni har fått fina bekantskaper, nya vänner och oförglömliga diskussioner.

Ett stort tack till alla företag som deltog i stödjandet av caféernas verksamhet med sina donationer av kaffebröd, pysseltillbehör och bingopriser. 

Vi har varit med om många förändringar, och vi kunde länge bevara det viktigaste, att möta varandra! 

Marja

 

 

 

 

Frivilligarbetarna