Fritidstjänsternas kontaktuppgifter

Katja Linnakylä, fritidsdirektör
tfn 040-588 4926

Biblioteks- och kulturstjänsterna

Piritta Numminen, bibliotek- och kulturchef 
tfn 040-578 3001

Maaret Eloranta, kulturdirektör

tfn 040-001 2872

Ungdoms- och idrottstjänsterna

Päivi Sorvari, ungdoms- och idrottschef
tfn 040-126 9625

Medborgarinstitutet, Bildkonstskolan, Musikinstitutet

Satu Ylönen, rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
tfn 040-831 2742

 

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi