Fritidstjänsternas kontaktuppgifter

Fritidstjänsternas ledning

Fritidstjänsterna

Katja Linnakylä, fritidsdirektör
tfn 040-588 4926

Bibliotekstjänsterna

Jaana Heimo, tf. biblioteksdirektör 
tfn 040 126 9392

Ungdoms- och idrottstjänsterna

Seppo Savikuja, ungdoms och idrottsdirektör
tfn 040-588 4925

Kulturstjänsterna

Maaret Eloranta, kulturdirektör
tfn 040-001 2872

Medborgarinstitutet, Bildkonstskolan, Musikinstitutet

Satu Ylönen, rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
tfn 040-831 2742

 

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi