Fritidssektionen

Till fritidssektionens uppgifter hör ärenden som gäller fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning och läroanstalter i anslutning till dem och ärenden som gäller biblioteksverksamhet, kultur- och museiverksamhet, idrottstjänster, ungdomsarbete samt ungdomsfullmäktiges verksamhet. Sektionen beslutar också om de uppgifter som i lagstiftningen anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts nämnd eller tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Antti Kilappa Gröna Jani Heiskanen Gröna
Vice ordf Sanna Andersén Saml Liviu Iuliu Petrila Saml
Maarit Orko Gröna Krista Petäjäjärvi Gröna
Tero Suominen SDP Esa Illén SDP
Kimmo Dahlman VF Irja Bergholm VF
Patrik Lundell SFP/KD Ari Lahtinen E217
Kerstin Grönqvist SFP/KD Gun Hieta SFP/KD

Föredragande:direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala
Sekreterare: kanslisekreterare Pia Kärkkäinen