Friluftsområdena på Porkala udd öppnas förnyade

24.10.2018 13:00

Kategori: Turism Idrott och friluftsliv Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Fritid

Det förnyade friluftsområdet på Porkala udd i Kyrkslätt öppnas för friluftsmänniskor 24.10.2018. På området har nya märkta rutter skapats och hinderfria passager byggts. Även bekanta rastplatser har förbättrats. Sju kokskjul, två eldplatser och märkta avfallsställen vid parkeringsplatser tjänar friluftsmänniskor på picknick. Det utlovas även fler parkeringsplatser. Gästbåts-, utflykts- och naturhamnarna tjänar båtförare.

Porkala udd, som sträcker sig långt till sydväst mitt i Finska viken, är omätligt värdefull med tanke på naturvärden och kulturhistorien. Porkala skärgård är ett av Finlands viktigaste fågelområden. Huvudflyttvägarna går genom området. De gamla barrskogarna och hagmarkerna, de branta silikatbergen, de kala kobbarna och den sårbara undervattensnaturen bildar en unik helhet. Porkala udd kan ses som västra knutpunkten till gröna bältet i huvudstadsregionen där skogen möter havet.

"" 

”Att få naturen, kulturarvsvärden och rekreationsanvändningen att passa ihop var en viktig utgångspunkt vid sidan om tillgängligheten. Vi koncentrerade rutterna och tjänster på det redan befintliga området så att friluftsmänniskan har möjlighet att uppleva de bästa utsikterna och den varierande naturen; skogar, berg och hav”, berättar projektchef Hanna Ylitalo från Forststyrelsen.

Friluftshelheten på Porkala udd har planerats och implementerats i samarbete med Forststyrelsen, Kyrkslätts och Nurmijärvi kommuner, Helsingfors och Vanda städer och Föreningen Nylands friluftsområden. Södra delen av udden är en del av Kyrkslätts kommuns naturskyddsområde, området Källvik hör till Helsingfors stad. Draget, som ligger i norra delen av udden, är en del av Vanda friluftsområde. Nära Tullandets bro ligger däremot Nurmijärvi friluftsområde. För friluftsmänniskan syns helheten i fortsättningen dock enhetlig. ”I Kyrkslätt har motsvarande ändringsarbeten även tidigare utförts på Meiko friluftsområde, nu är utvecklingen av det populära Linlo friluftsområde under arbete. Bl.a. de efterfrågade guidade rutterna är under planering”, berättar direktören för fritidsväsendet Katja Linnakylä från Kyrkslätts kommun.

Vid ändringsarbetet har naturskyddet spelat en central roll. På de statsägda områdena på Porkala grundas ett naturskyddsområde i enlighet med statsrådets förordning. Naturskyddsområdet som ska grundas ligger i öppna havet och dit hör stora vattenområden, små öar och skär samt ön Träskö. Även området Telegrafberget kommer att höra till detta skyddsområde. Arealen på naturskyddsområdet kommer att vara ca 12 764 hektar, varav ca 242 hektar är mark och ca 12 520 hektar vatten; Naturaområden som hör till Kyrkslätts skärgård och Ingå skärgård.

Information om området, bl.a. om enhetliga skyltningar märkta i terrängen och guidningsmaterialet på adressen www.utinaturen.fi/sv/porkala
Läs mer: www.kyrkslatt.fi/frilufts-och-naturskyddsomradena-vid-porkala-udds-spets
www.visitkirkkonummi.fi/sv/visitkirkkonummi/omraden/kusten/