Ge förslag till nya friluftsleder eller utvecklingsförslag gällande de nuvarande friluftslederna

Enkäten var öppen i karttjänsten fram till 7.10.2018. 

Inkomna förslag används för utformning av en utvecklingsplan för friluftslederna.   

ANVISNING:

Öppna karttjänsten via den här länken eller kartan i balken till höger (Öppna i karttjänsten).

Tryck på Ge feedback i övre kanten av fönstret i karttjänsten.

Välj Idé som responstyp och Friluftsledsförslag som responsrubrik. Om du vill rita in ditt förslag flyttar du kartan till rätt ställe och väljer Lägg till ritning.

Rita in en linje eller markera en punkt eller ett område med ritverktygen. Du kan också skriva eller motivera ditt förslag i textform.

Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter och de syns enbart för dem som handlägger responsen. Om du vill ha ett svar på din respons fyller du i dina kontaktuppgifter och kryssar i rutan Jag vill ha ett svar på min respons.

 

Ytterligare information om enkäten ges av:
Miljöplanerare Merja Puromies
Tfn 0400 772 194
E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Nuvarande friluftsleder i Kyrkslätt:  

Friluftsleder 
Meiko friluftsleder  
Noux friluftsleder 
Friluftsleder i Porkala naturskydds- och rekreationsområden 

Naturstigar
Noux Glansbaggestig
Eriksgårds Hasselstig 
Eriksgårds Eriks stig  
Sundsbergs naturstig 
Wohls gårds naturstig 
Ragvalds naturstig 

Motionsslingor
Jerikobackens motionsslinga  
Veikkola idrottsparks motionsslinga  
Kantviks motionsslinga  
Masabys motionsslinga 
Obbnäs motionsslinga  
Hindersbys motionsslinga 
Gesterby motionsslinga