Från småbarnspedagogik till förskoleundervisning

Övergången från småbarnspedagogik till förskoleundervisning är ett stort steg för många barn. Barnet byter oftast grupp och därmed också pedagoger, kamrater och eventuellt också utrymmen. Barnets roll som gruppens äldsta förändras, och dess nya grupp utgörs av barn i nästan samma ålder. Det kan ta tid att finna den egna platsen i gruppen, och den kommande skolstarten kan skapa spänning. Det är inget att oroa sig för, eftersom man förbereder sig på det i god tid.

Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken och verksamhetssätten i förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken är enhetliga i enlighet med handlingarna som styr dem; Grunderna för läroplanen för förskoleundervisning och Grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Med vårdnadshavarna håller man möte om överföringen av uppgifter från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen utgående från barnets plan för småbarnspedagogik.  Avsikten med uppgiftsöverföringen är att stöda en smidig övergång för barnet.

Från förskolan till skolan

Den kommande skolstarten förbereds genom att under förskoleårets höst planera årsklockan för samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Samarbetsmötena omfattar minst fyra möten mellan barnen, pedagogerna och lärarna i förskoleundervisningens grupper och klasserna inom nybörjarundervisningen enligt läsårets tema. Mötena ordnas både i daghemmet, skolan och i närmiljön, så att barnen och lärarna bekantar sig med varandra och med olika inlärningsmiljöer och arbetssätt.

Man ska alltid anmäla till förskoleundervisningen, vilket innebär att man ansöker om en plats med en elektronisk blankett.