Framläggning av planer: beredningsmaterialet till detaljplanen för Kolabacken och beredningsmaterialet till delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

24.06.2020 08:41

Kategori: Kungörelse

Framläggning av planer
Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen för Kolabacken, (projekt 34700)
Framläggning av beredningsmaterialet till delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt (projekt 40000)

Beredningsmaterialet till detaljplanen för Kolabacken läggs fram enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6 – 4.9.2020 och beredningsmaterialet till delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt läggs fram enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6 – 11.9.2020 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi tfn 040 538 9587 (på semester 29.6. – 12.8.2020).

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1. Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det. Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut. 

Planläggarens mottagning/telefontid
Kolabacken hålls måndagen 17.8. och torsdagen 20.8. kl. 13-16
delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt fredagen 14.8. kl. 9-12, tisdagen 18.8. kl. 9-15 och onsdagen 26.8. kl. 9-15.

Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi tfn 040 538 9587 (på semester 29.6. – 12.8.2020).

Kyrkslätt, 24.6.2020
Samhällstekniska nämnden