Framläggning av förslaget till delgeneralplan för Masaby (projekt 33000)

12.11.2021 10:01

Kategori: Kungörelse

Framläggning av förslaget till delgeneralplan för Masaby (projekt 33000)

Förslaget till delgeneralplan för Masaby läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 19 §
15.11 – 17.12.2021 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden:
Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Invånarmöte

Ett invånarmöte hålls i Kyrkslättsalen i Kyrkslätts kommunhus, adress: Ervastvägen 2, ti 30.11.2021 kl. 17–18.30. Ingång till kommunhuset via sidodörren mot Kirkkonummen Ostari kl. 16.45–17.15. Anmäl dig på förhand till mötet, länk: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu
Den sista anmälningsdagen är fr 26.11.2021. Du kan på förhand i samband med anmälan skicka frågor om planen.

Planläggarens mottagning

Planläggarens mottagningar ti 23.11 kl. 13–16, on 24.11 kl. 13–16, to 25.11 kl. 9–12, on 8.12. kl. 13-16 och fre 10.12. kl. 9-12.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren elina.virtanen@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9270.

Kyrkslätt, 12.11.2021                     
Kommunstyrelsen