Framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (projekt 10310)

22.05.2020 08:54

Kategori: Kungörelse

Framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (projekt 10310)

Förslaget till ändring av detaljplanen Munkkulla, kvarteren 202 och 203 läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 25.5 - 26.6.2020 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi.

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi 

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1.

Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det. Dessutom publiceras handlingarna på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Till de anmärkningsgivare som meddelat sin adress meddelas kommunens motiverade ställningstagande till åsikten som framförts.

Planläggarens mottagning/telefontid
Planläggarens mottagning/telefontid hålls ti 9.6 kl. 9-12 och to 11.6 kl. 9-12. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt, 22.5.2020
Kommunstyrelsen