Framläggning av förslagen till detaljplaner för Kvis (projekt 35600) och Norra Jorvas (projekt 35301)

29.04.2021 08:42

Kategori: Kungörelse

Framläggning av förslagen till detaljplaner för Kvis (projekt 35600) och Norra Jorvas (projekt 35301)

 

Förslagen till detaljplaner för Kvis och Norra Jorvas läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 3.5 – 4.6.2021 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

 

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi

 

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1. Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det. Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu

 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

 

Planläggarens mottagning

Planläggarens mottagningstider är tisdag 11.5.2021, måndag 17.5.2021 och torsdag 27.5.2021 kl. 9-16.

Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi, tfn 040-8465 657.

 

Kyrkslätt, 29.4.2021

Kommunstyrelsen