Framlagda nu och nya projekt

bekanta dig med: Kyrkslätts affärscentrum utvecklas

På sidan presenteras planprojekt som för tillfället är anhängiga, under beredning eller under de senaste åren vunnit laga kraft. Planer som finns till påseende hittar du på sidan: Framlagda nu

Alla gällande planer finns på karttjänsten.