Framlagda nu och nya projekt

På sidan presenteras planprojekt som för tillfället är anhängiga, under beredning eller under de senaste åren vunnit laga kraft. Planer som finns till påseende hittar du på sidan: Framlagda nu

Alla gällande planer finns på karttjänsten.

På kartan nedan ser man områdena för planprojekten. Du kan skriva en adress i sökfältet och clicka på kartan för att få mera information om projektet.