Framför din åsikt om idrottsplatserna

08.05.2019 09:00

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

En utredningen om idrottsplatserna har inletts i Kyrkslätt. Syftet med utredningen är att samla uppgifter om användningen av idrottsplatserna på bostadsområdena i Kyrkslätts kommun och önskemål kring utvecklingen av dem. Som en del av utredningsarbetet samlar vi kommuninvånarnas och idrottsföreningarnas åsikter genom enkäter. Enkäten till kommuninvånarna är en öppen webbenkät som du kan besvara senast 19.5.Idrottsföreningarna har fått en egen enkät per e-post.

Du svarar anonymt på enkäten. Bland dem som besvarat enkäten lottar vi ut biobiljetter och seriekort till simhallen, så lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten om du vill delta i utlottningen. Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen och de förenas inte med svaren.

Länk: enkät till kommuninvånarna

Ytterligare information:

planerare inom fritidstjänsterna Päivi Sorvari
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

velmo veikkola