Frågor och svar

Vattentag

Vatten som levereras till Kyrkslätts centrumområde är ytvatten. Kyrkslätts Vattens vattenbehandlingsanläggning ligger i Kvarnby, och kommunens råvatten tas från sjön Meiko. Vatten köps också av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM) och Finska Socker Ab. Också detta är ytvatten.

Till Veikkolaområdet levereras både yt- och grundvatten. I Veikkola finns två egna grundvattentag, och vatten levereras också från Lappböle grundvattentag och köps av HRM.

I Obbnäs finns för tillfället en egen vattenbehandlingsanläggning, vars råvatten tas från Valkolampi.

På Långviks och Vols områden ligger två små vattentag, varifrån vattnet levereras till områdets några fastigheter.

 

Information om vatten

Vattenförsörjningsverket i Kyrkslätts kommun levererade år 2020 hushållsvatten av god kvalitet. Vattenförsörjningsverket levererar vatten till över 30 000 kommuninvånare, vilket motsvarar ca 77 % av kommunens befolkning.

Kyrkslätts Vatten kontrollerar kvaliteten av vattnet som den levererar tillsammans med Esboregionens miljö- och hälsoskydd. För det har man upprättat ett program för kontrollundersökning i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015 och 683/2017). I enlighet med programmet tas prover utöver nätet även i råvatten, vattenbehandling och vatten som leds till nätet. Vattenproverna undersöks i Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratorium. Hushållsvattnet uppfyller förordningens kvalitetskrav och -rekommendationer.

I hushållsvattnet kan tidvis konstateras klorlukt och -smak. Den mikrobiologiska kvaliteten på vattnet som leds ut i vattenledningsvattnet säkras genom desinficering, alltså kan man inte helt och hållet undvika klorlukt och -smak i dricksvattnet.

Ledningsvattnets hårdhet i Kyrkslätt är under 5 dH (< 1 mmol/l), dvs. vattnet är mjukt. Man behöver inte använda vattenavhärdningsmedel eller avhärdningssalt i tvättmaskinen.

 

Ledningsvattnets kvalitet 3-4/2020

Södra nätverk
Veikkola, Lappböle, Vols
Obbnäs, Långvik

Vattenpostens placering

  Kantvik   vattenpost
  Centrum-områdets  vattenpost
  Lappböle vattenpost
  Långvik   vattenpost
  Veikkola vattenpost