Frågor och svar

Fråga om den nya välfärdscentralen!

Skicka din fråga per e-post – vi svarar på denna sida.

hvyvinvointikeskus (at) kirkkonummi.fi 

På vilket sätt kommer man att skaffa cafétjänsterna till den nya välfärdscentralen och vem sköter anställandet?

Kyrkslätts kommuns serviceområde för samhällsteknik ansvarar för ordnandet av restaurangtjänsterna och bereder ärendet som bäst.

Frågor och svar