Fråga råd och ge respons på familjeservice

Familjetjänsternas och barnskyddets jourtelefon betjänar vardagar kl. 8.00-15.00 på numret 040 573 9193. Både myndigheter och privatpersoner kan ringa till jourtelefonen och lämna en begäran att ta kontakt eller en barnskyddsanmälan samt få råd och handledning. Vardagar kl. 15.00-8.00 och veckoslut svarar social- och krisjouren i Esbo på numret (09) 8164 2439.

Om klienten inte är nöjd med familjetjänsternas arbete kan han/hon ta kontakt med tjänstemannen eller hans/hennes chef. Om problemen inte löser sig genom diskussion, kan klienten göra en muntlig eller skriftlig anmärkning till chefen för socialarbete. Därefter kan klienten anföra klagomål hos regionförvaltningsverket. Klienten kan också kontakta socialombudsmannen, som har i uppgift att informera om kundens rättigheter samt att ge kunden råd och vägledning så att rättigheterna främjas och förverkligas.