Fotvårdsterapi

Kyrkslätts kommuns fotvårdsterapitjänster riktar sig till diabetiker.

Sjukdomen leder ofta till svåra problem med benen. Vårdens tyngdpunkt ligger vid förebyggande av fotproblem och vid att identifiera och vårda problemen. Individuell kartläggning och handledning för egenvården är en viktig del av besöket. Vid handledningen lär man sig identifiera de eventuella riskfaktorerna i tid. Under besöket hos fotterapeuten bedöms fötternas riskklass, på basis av vilken man bl.a. fastställer besöksintervallen.

Diabetiker kan reservera tid för det första besöket på det allmänna tidsbeställningsnumret där man bedömer behovet av fotterapi. Man kan vid behov lämna fotterapeuten ett meddelande på tidsbeställningsnumret. Det behövs ingen läkarremiss. Besöken är avgiftsbelagda.

Vid hälsocentralen i Kyrkslätts centrum arbetar fotterapeut Minna Salo.

Fotterapeuten håller föreläsningar om egenvård två gånger i året. Föreläsningarna är öppna för alla.

Medborgare, De äldre, Långtidssjuka
Hälso- och sjukvård, näring - Hemsjukvård och närståendevård,Hälso- och sjukvård, näring - Hälsovårdens stödtjänster
behandlingsmetoder / podiatri

Tidsbeställning

puh (09) 2968 3401

 


Besöksadress

Centrums hälsostation

Tjänstervägen 1

02400 Kyrkslätt