Fortsättning på 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fr.o.m. 1.8.2020

21.02.2020 12:36

Kategori: Småbarnspedagogik

5-åringar (födda år 2015) får även nästa läsår 2020–2021 avgiftsfri småbarnspedagogik i Kyrkslätt.

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har i samband med budgeten 2020 beslutat att man fortsätter med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fr.o.m. 1.8.2020.

Avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar för 5-åringar (födda år 2015) ordnas i Kyrkslätt under perioden 1.8.2020–31.7.2021. Verksamhetstiden är kl. 9–13. Om tiden inom småbarnspedagogik överskrider 20 timmar/vecka faktureras den överstigande andelen enligt den reserverade tiden inom småbarnspedagogik.

Tiden inom småbarnspedagogik för barn i skiftomsorg fastställs enligt föräldrarnas arbetspass och barnet kan förutom dagtid vara på plats under kvällar, nätter och veckoslut. För barn i skiftomsorg räknas 20 timmar avgiftsfri tid från den veckovisa reserverade tiden inom småbarnspedagogik.

Kyrkslätt har också sökt specialbidrag för försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar för läsåret 2020–2021 hos undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med försöket är bl.a. att utreda och bedöma verksamhetsmodellerna inom småbarnspedagogiken och den nuvarande förskoleundervisningen ur 5-åringars perspektiv och fundera på pedagogiska lösningar för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik eller eventuell tvåårig förskoleundervisning. Beslutet om specialbidrag meddelas senare på våren. Kommunen har redan deltagit i försöket under de två senaste åren.