Förtjänsttecken för enskilda vägar beviljats till Gunnel Hellström

25.09.2017 16:05

Kategori:

Suomen Tieyhdistys har på Kyrkslätts kommuns ansökan beviljat vägsektionens medlem, Gunnel Hellström (SFP/KD) ett förtjänsttecken i anslutning till enskilda vägar för hennes särskilda meriter för enskilda vägar. Gunnel Hellström har varit med i Kyrkslätts kommuns vägsektions verksamhet under fyra fullständiga fullmäktigeperioder och har nu börjat sin femte period.

När Hellström har varit vice ordförande och medlem i vägsektionen har hon grundligt deltagit i beslutsfattandet och på alla sätt strävat efter att uppnå samförstånd mellan parterna även i svåra tvister. Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) gav förtjänsttecknet 21.9.2017.


I bilden vägsektionens vice ordförande Markku Viitanen (Saml), kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, Gunnel Hellström och vägsektionens ordförande Ari Liuhta (SDP).

Förtjänsttecken för enskilda vägar

Väglag eller andra samfund har möjlighet att belöna en person som haft framgång i enskilda vägars väghållning eller i något annat ärende som gäller enskilda vägar. Kommittén för förtjänsttecken vid Suomen Tieyhdistys beviljar förtjänsttecken för enskilda vägar på ansökan.

Förtjänsttecknet för enskilda vägar är avsedd för bestyrelsens ordförande, ledamot, syssloman, väglagets delägare eller för någon annan person som på ett betydande sätt har haft framgång i ärenden som gäller enskilda vägar. Hittills har det delats ut cirka ett hundra förtjänsttecken för enskilda vägar.

Ytterligare information: Suomen Tieyhdistys, www.tieyhdistys.fi