Försvarsmaktens huvudkrigsövning syns och hörs i Hangötrakten 27.11.-4.12.2017

24.11.2017 12:33

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas i Södra Finland 27.11 - 4.12.2017. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten i en snabbt eskalerande situation tillsammans med andra myndigheter. Försvarsmakten övar under ledning av Pansarbrigaden i Kyrkslätt, Hangö, Ingå, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Pargas, Kimitoön, Esbo och Helsingfors samt på Finska vikens havsområden och i skärgården. Ett förvaltningsbeslut (MN22855) har gjorts 10.10.2017 för att få ta områdena i bruk. Beslutet är framlagt på webbplatserna för städer och kommuner som hör till övningsområdet.

Flygverksamheten som hör till övningen sker på alla håll på södra Finlands område.

I samband med stridsövningen Uusimaa 17 omfattar tillfällig användning av fastigheter till stridsutbildningen hörande förflyttning av trupperna, stridsutbildning eller tillfällig övernattning på bestämda områden. På områdena används lösa skott, men man spränger inte, gräver inte eller i övrigt ändrar fastigheten utan separat avtal med fastighetens ägare. Övningstrupperna ansvarar för alla följder av övningsverksamheten.

Tyngdpunkten för truppernas dagliga övningar är

  • Måndag 27.11 övar trupperna på Syndalens skjutområden samt i skärgården på områdena för Gyltö och Skinnarsvik. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på havsområdet.
  • Tisdag 28.11 övar trupperna i Hangö, på områdena för Kalkki-Petteri och Fiskars - Pojo - Sammatti samt i skärgården på områdena för Gyltö och Skinnarsvik. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på havsområdet.
  • Onsdag 29.11 koncentrerar sig övningen till områdena Täktom - Syndalen - Lappvik - Dragsvik - Svartå - Kalkki-Petteri och Lojo samt på havsområdet och i skärgården till Öby - Bengtsår - Sandö - Koverhar - utanför Hangö. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på Kalkki-Petteris område.
  • Torsdag 30.11 infaller övningen på området Fiskars - Pojo - Sammatti, Koverhar, Nummela, mellan Svartå - Dragsvik, Syndalen och Lappvik samt på havsområdet och i skärgården Öby - Bengtsår - Sandö - Koverhar - Russarö - Tulludden - utanför Hangö. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på området Svartå - Dragsvik.
  • Fredag 1.12 infaller övningen på området Fiskars - Pojo - Sammatti, och mellan Harparskog - Syndalen och i Koverhar samt på havsområdet och i skärgården Öby - Bengtsår - Sandö - Koverhar - Russarö - Tulludden - utanför Hangö. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på området Harparskog - Koverhar - Syndalen.
  • Lördag 2.12 infaller övningen på området Fiskars - Pojo - Sammatti, i Kalkki-Petteri i Lojo, i Syndalen och i Hangö på havsområdet och i skärgården Öby - Bengtsår - Sandö - Koverhar -Russarö - Tulludden - utanför Hangö. Övningsverksamhetens tyngdpunkt är på området Syndalen - Täktom.
  • Söndag 3.12 infaller övningen på området Syndalen - Täktom.

Trupperna övar dygnet runt. Övningstrupperna begränsar inte trafiken på områdena, men truppernas verksamhet kan bromsa upp den dagliga trafiken.

Vid skada ombes man ta kontakt under övningen med krigsövningens situationscentral som inrättas vid Nylands brigad (tfn 0299 445 910) som har jour dygnet runt eller med övningsledarens assistent, major Tero Mikkonen (tfn 0299 442 701) för att konstatera skadans natur och omfattning.

Marschavdelningarna syns i trafiken

Övningstruppernas motormarscher orsakar större trafikmängder än normalt och kan inverka på den övriga trafiken. Motormarschavdelningarnas marschfart är 80 km/h och de rör sig på måndagen 27.11 - onsdagen 29.11.2017 på vägarna mellan Vekaranjärvi - Kouvola - Helsingfors - Lojo/Dragsvik, Parolannummi - Riihimäki - Helsingfors, Niinisalo - Huittinen - Fiskars, Säkylä - Svartå, Ekenäs - Bjärnå (väg 52) och Bjärnå - Kimito (väg 183). På lördag 2.12 rör marschavdelningarna sig mellan Hangö och Ekenäs (väg 25).

Suomen Puolustusvoimat