Första vårdbesöket i 18 månaders ålder

Vi kallar alla 1,5-åriga barn till munhygienistens tandgranskning med brev som skickas hem. Du kan boka, flytta eller annullera en tid via vår tidsbeställning.

Utöver granskningen går vi under det första besöket tillsammans igenom situationen i anslutning till barnets tänder och mun och ger råd och handleder i egenvård av ditt barns mun och tänder. I samband med besöket kommer vi också överens om tidpunkten för följande kontroll. Under besöket har du en bra möjlighet att fråga våra sakkunniga om saker i anslutning till munhälsovården som du undrar över. 

Före ett och ett halvt års ålder handleder våra hälsovårdare dig i vården av ditt barnets tänder i samband med rådgivningsbesöken. Våra munhygienister deltar också i grupprådgivningsbesöket för halvåringar i samarbete med hälsovårdarna. Om du ändå känner att du behöver komma till tandkliniken med ditt barn redan tidigare, ta kontakt med vår tidsbeställning.

Barnens tandvårdsbesök är avgiftsfria tills barnet fyller 18 år. För oanvänd tid som inte annullerats uppbärs dock en avgift enligt förordningen från och med 15 års ålder. Olycksfallsintyg är också avgiftsbelagda.