Första skedet av byggnadsarbetena i byggandet av Masabyvägen och Vattentornsbacken har slutförts

03.08.2020 09:23

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Det första skedet av byggandet av Masabyvägen har slutförts. Till det första skedet hörde Masabyvägen, avsnittet Lingonbacken–Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen–underfarten under banan, Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen–Bjönsstigens underfart, Vernersstigen och Rydmansvägen.

Med byggnadsarbetet strävade man efter att förbättra anslutningsarrangemangen och göra trafiken smidigare bland annat med en rondell i korsningen mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen och trafikljus i korsningen mellan Smedsbyvägen och Masabyvägen.  

Oy Göran Hagelberg Ab var entreprenör för objektet.

 

Även det första skedet av byggandet av Vattentornsbacken har slutförts. I det första skedet byggdes den västra delen av området som omfattar den nya Åängsvägen, gång- och cykeltrafikbron över Jolkbyån till idrottsparken och parkstråken. I samma entreprenad byggdes som komplettering till funktionerna på Jokirinteen oppimiskeskus gård ett motionsområde för barn, en gatubandyplan, en allaktivitetsarena, en streetbasketplan och ett område för utemotion.

Oy Göran Hagelberg Ab var entreprenör för objektet.

Kommuninvånarna ombes beakta att Åängsvägen är en återvändsgata där man i ändan inte kan vända med ett fordon. Vändplatsen ligger bredvid Jokirinteen oppimiskeskus.

Ytterligare information om entreprenaderna: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Masabyvägen:

Vattentornsbacken: