Första hjälpen och krissituationer

Första hjälpen och krissituationer

Det allmänna nödnumret är 112

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga farosituationer, då hälsa, egendom eller omgivningen är hotad eller i fara eller om det finns misstanke om det.

Hälsocentraljour

Öppenmottagning för brådskande vård (jour) vid Kyrklätts hälsocentral är öppen alla dagar i året kl. 8 - 20. Jouren finns i Kyrklätts social- och hälsostation på adressen Tjänstevägen 1, 

Klockan 20 - 8 finns hälsocentraljouren i Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo, tfn (09) 471 83300.

Medborgare
Socialtjänster
tjänster (service) / krisservice

Allmänt nödnummer 112

Hälsocentraljour kl. 8 - 20

Kyrklätts välfärdscentral

Åängsvägen 2

02400 Kyrkslätt

(09) 29683401


Hälsocentraljour kl. 20 - 8 

Jorvs sjukhus

(09) 471 83300