Första hjälpen och akut tandvård

Akut tandvård

Vardagar under tjänstetid

Inom munhälsovården finns varje vardag tider för första hjälp och akut tandvård. Om du misstänker att du behöver akutvård inom munhälsovården kan du ringa vår tidsbokning för att eventuellt boka en tid.

Tidsbokningen tel. 09 2968 3269

må-to             kl. 8.00–15.30
fr                    kl. 8.00–15.00

Vid jouren vårdas patienterna i prioritetsordning i enlighet med vårdbehov, så var beredd på att vid behov vänta på din tur.

Kvällar, veckoslut och söckenhelger

Under kvällar, veckoslut och söckenhelger fungerar jouren för akut tandvård i Haartmanska sjukhusets samjour.

Ifall du bedömer att du behöver brådskande tandvård, ring i första hand till den gemensamma jouren. Ifall du inte kommer fram på telefon inom rimlig tid kan du också komma på plats för att bedöma vårdbehovet och hur brådskande ärendet är. Ta i beaktande att då du kommer på plats utan tidsbokning kan väntetiden vara lång.

Tidsbeställning tel. 09 310 49999

vardagskvällar                         kl.14.00–21.00
veckoslut och söckenhelger     kl. 8.00–21.00

Öppettider

vardagskvällar                         kl. 16.00–21.00
veckoslut och söckenhelger     kl. 9.00–21.00

Adress: Haartmansgatan 4, Helsingfors (byggnad 12)

Nattetid

Munhälsovårdens nattjour i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ordnas på olycksfallsstationen i Tölö sjukhus, i anknytning till mun- och käkkirurgiska jouren.

Vid nattjouren vårdas patienter som behöver omedelbar vård och vars vård inte på medicinska grunder kan flyttas till jourmottagningen följande dag fr.o.m. kl. 8.00. För bedömning av vårdbehov ska man ringa nattjouren, tfn 040 621 5699 eller alternativt komma till mottagningen i Tölö sjukhus olycksfallsstation.

må-sö            kl. 21.00-8.00

Adress: Tölögatan 40, Helsingfors

Nattjouren fungerar enligt principen om hur medicinskt brådskande ärendet är.

Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen ger anvisningar och råd i anslutning till hälsan. Rådgivningen betjänar dygnet runt på numret 09 871 0023.

Medborgare
Mun- och tandhälsovård
hälso- och sjukvård / tandvård

Tidsbeställning


Vardagar under tjänstetid

tel. 09 2968 3269

må-to kl. 8.00–15.30

fr kl. 8.00–15.00


Kvällar, veckoslut och söckenhelger

tel. 09 310 49999

vardagskvällar kl.14.00–21.00

veckoslut och söckenhelger kl. 8.00–21.00


Nattetid

tel. 040 621 5699

må-sö kl. 21.00-8.00


Kriterier för akut munhälsovård