Försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter hösten 2022 

30.12.2021 12:55

Kategori: Småbarnspedagogik

Försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter läsåret 2022–2023 på samma försöksverksamhetsställen som nu; Sjökulla daghem, Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti.  Barnen födda år 2016, som hör till försöksgruppen och som redan i år deltagit i tvåårig förskoleundervisning, behöver inte anmäla sig på nytt till förskoleundervisningen.   
 
Utbildningsstyrelsen fastställer årligen barnen som hör till försöksgruppen och barnen som hör till kontrollgruppen.  När Utbildningsstyrelsen har fastställt barnen födda år 2017, som hör till försöksgruppen, skickas till dessa barn ett personligt meddelande om anmälan till tvåårig förskoleundervisning.   
 
Också barnen födda år 2017, som hör till kontrollgruppen, får ett meddelande om tillhörighet i kontrollgruppen.  Det sker inga förändringar i småbarnspedagogiska- och utbildningstjänsterna för ett barn som hör till kontrollgruppen, utan barnet omfattas fortsättningsvis av den normala lagstiftningen.  Ett barn som hör till kontrollgruppen kan som 5-åring normalt delta i småbarnspedagogiken och därefter i den ettåriga förskoleundervisningen. 

Fyren logo