Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fortsätter i Kyrkslätt

01.03.2019 17:25

Kategori: Småbarnspedagogik Barn

Också nästa läsår får 5-åringarna avgiftsfri småbarnspedagogik i Kyrkslätt. Kyrkslätt har redan i år deltagit i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik och deltar också i det fortsatta försöket, som avslutas i juli 2020.

Försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inleddes i augusti 2018 i totalt 19 kommuner. Ca 12 400 femåringar har omfattats av försöket i hela landet. Av dessa kommuner fortsätter 15 i den andra omgången.

Läs mer på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Två flickor står på trappan utanför daghemmets dörr