Försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik

Kyrkslätt deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar läsåret 2020-2021. Avsikten med försöket är att höja deltagandet i både de kommunala och privata daghemmen i Kyrkslätt och utveckla pedagogiken för 5-åringarna. Försöket gäller år 2015 födda barn som bor i Kyrkslätt och som deltar i småbarnspedagogik i Kyrkslätt antingen i kommunalt eller privat daghem eller i kommunalt familjedagvården.

Den 20 timmar avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar ordnas 1.8.2021–31.7.2021.Verksamhetstiden är kl. 9–13. Ifall behovet av småbarnspedagogik är mer än 20 h/vecka faktureras den överskridande delen enligt det reserverade behovet.

Vid skiftesvård baserar sig barnets vårdtider på vårdnadshavarnas arbetsturer och barnets behov av dagvård kan gälla också kvällar, nätter och veckoslut. För barn i skiftesvård gäller avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar/vecka av den reserverade vårtiden.