Förslaget till stranddetaljplan för Rastiranta framlagt

09.03.2018 13:10

Kategori: Kungörelse

Förslaget till stranddetaljplan för Rastiranta hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 12.3 – 13.4.2018 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen www.kyrkslatt.fi/Service/Planer, tomter och geoinformation/Planläggning.  

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot planförslaget. De skriftliga anmärkningarna, som riktas till kommunstyrelsen, ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommuns registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

Kommunens motiverade ställningstagande till den framförda åsikten ska meddelas anmärkningsgivarna som delgett sin adress.

Den ansvariga planeraren är planläggningsarkitekten Anna Hakamäki, tfn 050-4137 467, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi

 

Invånarmöte

Invånarmöte hålls måndag 26.3.2018 kl. 18.00 – 20.00  i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen,adress: Ervastvägen 2, ingång via Kommunhusets sidodörr mot Nordea
kl. 17.45 – 18.15.

 

Kyrkslätt, 9.3.2018

Kommunstyrelsen