Förslaget till plan för parkeringsplatser på Västerbacken och Långbergsvägen är framlagt

12.03.2019 14:25

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till plan hålls offentligt framlagt 18.3.-1.4.2019 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer.

Ravals detaljplan:

  • Parkeringsplatserna på Västerbacken
  • Parkeringsplatserna på Långbergsvägen

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 8.3.2019
planeringschefen