Förslaget till Kyrkslätts kommuns byggnadsordning finns till påseende

09.07.2018 10:24

Kategori: Kungörelse

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 196 behandlat förslaget till byggnadsordning och beslutat framlägga förslaget i enlighet med MBF 6 §
9.7 – 23.8.2018.

Förslaget till byggnadsordning finns till påseende på kommunens webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/byggnadstillsyn och i kommunhusets servicekontor, Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Under tiden 9 - 22.7.2018 då kommunhuset är stängt kan man bekanta sig med handlingarna genom att ringa till registraturens nummer 040-836 7769.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot förslaget till byggnadsordning. Anmärkningarna ska lämnas skriftligen till kommunstyrelsen i Kyrkslätt, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi innan framläggningstiden går ut.


Kommunstyrelsen