Förslaget till Kyrkslätts kommuns byggnadsordning finns till påseende

10.11.2017 09:49

Kategori: Kungörelse

Förslaget till Kyrkslätts kommuns byggnadsordning finns till påseende

 

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 16.10.2017 § 178 behandlat förslaget till byggnadsordningen och beslutat lägga fram förslaget i enlighet med MBF 6 § och 32 § 15.11-15.12.2017.

 

Förslaget till byggnadsordningen finns till påseende på kommunens webbplats på adressen www.kyrkslatt.fi >Boende och miljö > Byggnadstillsyn > Byggnadsordning och i kommunhusets servicekontor, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot förslaget till byggnadsordningen. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, till adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post till adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi senast 15.12.2017 före kl. 15.30.

 

Till de anmärkningsgivare som meddelat sin adress meddelas kommunens motiverade ställningstagande till åsikten som framförts.

 

Kyrkslätt, 10.11.2017

Kommunstyrelsen

Förslaget till Kyrkslätts kommuns byggnadsordning