Förslaget till detaljplan för Sarvviksstranden framlagt

05.04.2019 07:00

Kategori: Kungörelse

Förslaget till detaljplan för Sarvviksstranden framlagt

Förslaget till detaljplan för Sarvviksstranden hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 8.4 – 10.5.2019 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan under framläggningstiden bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor och i biblioteken i Kyrkslätts centrum och Veikkola samt i Masabys K-affär medan Masaby bibliotek är stängt. Dessutom publiceras handlingarna på planläggningens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot planförslagen. De skriftliga anmärkningarna, som riktas till kommunstyrelsen, ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommuns registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

Kommunens motiverade ställningstagande till den framförda åsikten ska meddelas anmärkningsgivarna som delgett sin adress.

Den ansvariga planeraren är kommunarkitekten Tero Luomajärvi,
tfn 040-846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Invånarmöte
Ett invånarmöte ordnas onsdag 17.4.2019 kl. 18.00–20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, adress: Ervastvägen 2, ingång till kommunhuset via dörren mot Hagatorget kl. 17.45-18.15.


Kyrkslätt, 5.4.2019
Kommunstyrelsen