Förslaget till budget 2020 publicerades idag

11.10.2019 13:17

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kommundirektörens förslag till budget för år 2020 publicerades idag 11.10.

Kommunstyrelsen behandlar förslaget 14.10 och kommunfullmäktige beslutar om godkännande av budgeten 11.11.2019.

budget

På finska

TA 2020