Förslagen till plan för Kaskelavägens parkeringsområde läggs fram

19.11.2020 08:54

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till plan hålls offentligt framlagt 19.11-3.12.2020 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer.

 Detaljplanen för Veikkola Kaskimäki:

-       Kaskelavägens parkeringsområde 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 4.11.2020 

ansvarig planeringsingenjör