Förslagen till gatuplan för Sockerbruksvägen läggs fram

07.06.2021 08:57

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till planer hålls offentligt framlagda 7.6.-21.6.2021 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

 • Platser för förbättring av trafiksäkerheten i Kantvik-området:
  Övergångsställen som anläggs på Sockerbruksvägen
  • Vid Brissasvägens korsning
  • Vid Korsbergsvägens korsning
  • Vid Råbergsvägens korsning
  • Vid Harjus korsning
 • Övergångsställen, trafikljus och ett nytt hållplatspar som byggs vid korsningen mellan Sockerbruksvägen och Sockerstigen 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 24.5.2021

Trafikplanerare
Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Kartta Sokeritehtaantiestä