Forslag till skotsel- och nyttjandeplaner

23.04.2019 10:00

Kategori: Boende och miljö

Kyrkslätts kommuns miljövårdsenhet har år 2018 låtit göra fem förslag till skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden (på finska):

Förslagen till skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden finns framlagda 25.4–26.5.2019 i servicekontoret i kommunhuset och biblioteken i centrum och Veikkola.

Välkommen till presentationen av de förslagna planerna 9.5.2019 kl. 18 - 20 i mötesrummet Ervast i Kyrkslätts kommunhus (adress Ervastvägen 2). 

Respons kan skickas före 26.5.2019 till adressen:
Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi.

Skriv ”Skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden” på kuvertet eller i adressfältet.

Ytterligare information ges av miljöplanerare Merja Puromies, merja.puromies@kirkkonummi.fi, tfn 0400 772 194.