Förskoleundervisning

Förskoleåret och anmälan till förskoleundervisningen

Förskoleåret  är sådan småbarnspedagogik som genomförs året innan läroplikten inleds. I Kyrkslätt ansvarar de kommunala tjänsterna för småbarnspedagogik tillsammans med privata serviceproducenter för anordnandet av förskoleundervisningen. Man ansöker om en plats i förskoleundervisningen via en elektronisk blankett.

Medborgare,Barn och barnfamiljer
Barndagvård
småbarnsfostran / , småbarnsfostran /
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus
050 5774 755
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

vardagar 8.30 – 11.00 

Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik
040 0807 631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi