Förskoleundervisning

Förskoleåret och anmälan till förskoleundervisningen

Förskoleåret  är sådan småbarnspedagogik som genomförs året innan läroplikten inleds. I Kyrkslätt ansvarar de kommunala tjänsterna för småbarnspedagogik tillsammans med privata serviceproducenter för anordnandet av förskoleundervisningen. Man ansöker om en plats i förskoleundervisningen via en elektronisk blankett.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Förskoleundervisning
skolor (läroanstalter) / förskolan, undervisning / förskoleundervisning
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus
050 5774 755
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

vardagar 8.30 – 11.00 

Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik
040 0807 631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Här hittar du information om förskoleundervisningen

Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Välmående

En välmående gemenskap och elevvård

Att stöda barnets individuella välmående

Information om småbarnspedagpgik och förskoleundervisning - Välmående