Förnyande av eRecept

Du kan be att dina elektroniska recept förnyas på hälsocentralen, i apoteket eller via Mina Kanta-tjänsten.För att kunna förnya receptet bör läkaren känna till dina sjukdomar och övriga mediciner. Recepten för regelbunden medicinering förnyas i samband med årsgranskningen antingen på läkarens mottagning eller via sjukskötaren.

För förnyande av recept för mediciner som ordinerats på sjukhus eller av privatläkare behöver hälsocentralläkaren tillräckliga bakgrundsuppgifter. För detta bör läkaren få samtycke till att kontrollera alla uppgifter i receptcentralen och Kanta-arkivet. Läkaren har rätt att återsända receptet till receptcentralen om hen anser att receptet inte kan förnyas eller att hen inte kan ta vårdasvar. Våra läkare förnyar i regel receptet för personer som omfattas av vården i Kyrkslätts hälsocentral.

Information om ett förnyat eRecept skickas till klienten som sms om hälsocentralen fått mobiltelefonnumret och samtycke till skickande av sms. Hälsocentralens personal meddelar också om receptet inte kan förnyas. Förnyandet av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet förnyas inte på jouren, utan endast av patientens egen behandlande läkare eller dennes vikarie.

Förnyandet av recept tar 8 dygn. Man borde skicka recepten för förnyande två veckor innan medicinerna tar slut. Dessutom är det bra att se till på förhand, att man har tillräckligt av de mediciner man använder permanent, under semestertiden.

Det förnyade eReceptet kan läsas i Mina Kanta-nättjänsten.