Förmånerna i Brita Blombergs testamente till förmån för de äldre i Veikkola under undantagstiden

27.04.2020 10:00

Kategori: Seniorer Coronasituationen

Brita Blomberg från Veikkola testamenterade sin egendom till Kyrkslätts kommun för att användas för de äldre i Veikkola så att de får en ”guldkant” på livet, dvs. särskilda tjänster. Verksamheten inleddes i oktober 2010. Till BB-gruppen hör 68 år fyllda Veikkolabor som bor på postnummerområdena 02880 och 02860.

Fredagscaféet (som många kallar för BB-klubben, eftersom de flesta besökare hör till BB-gruppen), som varit öppen för alla äldre, samlades för sista gången i vår 6.3 och har sedan dess uteblivit på grund av situationen.

Caféverksamheten för de äldre i Veikkola torde fortsätta med frivilliga krafter och med servicehandledarens stöd från och med september på måndagar i Veikkola församlingshems lokal. Platsen och dagen ändras. Så undviker vi överlappningar med kommunens stolgymnastik i ungdomslokalen och församlingens diakonifrukost.

Också Nummelas anropstaxi, utdelningen av motionssedlar och kursen Luontoyhteys av Vuokko Isokorpi är på paus tills vidare.

Vi firar Britafest om möjligt 7.10 i Veikkola församlingshem.

De BB-gruppmedlemmar som gett servicehandledaren sin e-postadress har fått information om kommunens tjänster under coronatiden. Vi har informerat om saken också på Projektet Brita Blombergs testamentes Facebooksida. Servicehandledaren svarar på frågor om BB-förmåner per telefon eller per e-post.

I servicehandledarens arbetsbeskrivning har under undantagstiden hört att vara med i uppringningskretsen för de äldre i kommunen, och man har lyckats väl ta kontakt med Veikkolabor. Många äldre fick samtidigt information om såväl BB-förmåner som tjänster i kommunen.

Bland BB-förmånerna har följande förmåner under våren varit tillgängliga med tanke på att undvika närkontakter och att följa andra officiella anvisningar:

Hjälp till änka/änkling

Ska användas inom ett år efter att man blivit änka eller änkling.

Den som blivit änka/änkling får hjälp till ett sådant hemarbete som inte är bekant för hen själv eller om personen behöver hjälp till exempel med städning och sortering av sakerna. Hen kan då ta kontakt med servicehandledaren. Tillsammans med servicehandledaren funderar vi hurdana arbeten och för vilken serviceproducent som är godkänd av kommunen arbetet skulle vara lämpligt. För detta kan man få högst 200 € i bidrag ur Brita Blombergs testamentsmedel. I vår har två BB-gruppmedlemmar utnyttjat denna förmån.

Tunga gårdsarbeten 

Om du behöver hjälp med tunga gårdsarbeten kan du ta kontakt med servicehandledaren. Tillsammans med servicehandledaren funderar vi på hurdant arbete och för vilken serviceproducent som godkänts av kommunen uppgiften skulle vara lämplig. För detta kan man få högst 150 €/år/hushåll i bidrag ur Brita Blombergs testamentsmedel. I vår har cirka tio BB-gruppmedlemmar utnyttjat denna förmån.

Städning

Om du behöver hjälp med städning kan du ta kontakt med servicehandledaren. Tillsammans med servicehandledaren funderar vi på hurdan städning och för vilken serviceproducent som godkänts av kommunen uppgiften skulle vara lämplig. För detta kan man få högst 70 €/år/hushåll i bidrag ur Brita Blombergs testamentsmedel. I vår har cirka tio BB-gruppmedlemmar utnyttjat denna förmån.

Utdelningen av gratis höftskydd och batterifodral för brandvarnaren fortsätter när funktionerna normaliseras.

Är din e-postadress à jour, får du de färskaste uppgifterna om förmånerna? Håll e-postadresserna för meddelanden om BB-förmåner à jour. Mer information om allt detta ges av

servicehandledare Marja Keränen

E-post: marja.keranen(at)kirkkonummi.fi
tfn: 050 413 7443 vardagar kl. 8–16.15. Lämna ett meddelande på svararen vid behov.

Facebook-sida

På foto Sirpa Saarinen och Marja Keränen på Britafesten. Foto: Ruth Vilmi

Sirpa Saarinen och Marja Keränen