Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks och Masaby delgeneralplaner

13.03.2019 12:15

Kategori: Kungörelse

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks och Masaby delgeneralplaner

 

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslutade 4.3.2019 förlänga byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks och Masaby delgeneralplaner med två år eller tills delgeneralplanerna har vunnit laga kraft. Dessutom beslutade kommunfullmäktige utvidga området för byggförbud och åtgärdsbegränsning i delgeneralplanen för Masaby enligt områdesavgränsningen i beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby.

 

Kommunfullmäktiges beslut förordnas att träda i kraft 18.3.2019 innan beslutet har vunnit laga kraft.

 

Kommunfullmäktiges beslut med kartbilagor finns tillgängligt hos kommunens koncernförvaltning, Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Närmare uppgifter om förbuds- och begränsningsområdena ges av planläggnings- och trafiksystemtjänsterna, Ervastvägen 2, Kyrkslätt, tfn 09 29671 (växeln).

 

Kyrkslätt 13.3.2019

Kommunstyrelsen