Förlängning av arbetsmarknadsstödet för företagare till och med 30.6.2021

29.01.2021 15:19

Kategori: Sysselsättning Företagande

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs till slutet av juni 2021. Regeringen gav riktlinjer för fortsättningen vid förhandlingarna 27.1.2021. Arbets- och näringsministeriet inleder omedelbart beredningen av lagändringen.

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd för plötslig och överraskande minskning av efterfrågan på grund av coronavirusepidemin. Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån.

Erhållande av arbetsmarknadsstödet förutsätter att

  • företagarens arbete i huvudsyssla har upphört eller
  • att inkomsterna från företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro i månaden per varje person som då arbetar som företagare.

Att arbetet i huvudsyssla har upphört eller inkomsterna minskat ska bero på coronavirusepidemin. Erhållande av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten läggs ner.

Ytterligare information (på finska): Arbets- och näringsministeriets webbplats >>