Förlängning av ansökningstiden för miljövårdsbidrag

16.03.2023 09:06

Kategori: Kungörelse

Byggnads- och miljönämnden kungör att föreningar och sammanslutningar kan söka miljövårdsbidrag för år 2023 för ändamål som stöder miljövården. 

Bidragsansökan görs före 31.3.2023 kl. 14 på en elektronisk blankett som finns på adressen:
www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Genvägar > Bidrag > Miljövårdsbidrag 

Försenade ansökningar beaktas inte. 

Ytterligare information: miljöchef Anu Hynninen, tfn 0401269678, anu.hynninen@kirkkonummi.fi. 

Kyrkslätt 16.3.2023

Kyrkslätts kommun
Byggnads- och miljönämnden