Förfrågan om invånarnas önskemål i anslutning till öppen verksamhet för barn, unga och föräldrar

11.01.2018 17:00

Kategori: Barn Service Småbarnspedagogik Unga Fritid

Bästa Kyrkslättsbo

Som en del av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster inleder vi Mannerheims barnskyddsförbunds familjecafé på kvällstid onsdagar kl. 17.30–19.30 i Kyrkslätts centrum, i invånarparken Stubboet, Munkgränden 4, fr.o.m. 24.1.2018.

Hurdan öppen verksamhet för barn, unga och barnfamiljer saknar du på ditt bostadsområde? Som en del av huvudstadsregionens program för utveckling av barn- och familjetjänster, ”Barnets bästa – mera tillsammans”, utvecklar vi familjecenterverksamheten på ditt område tillsammans med Kyrkslätts kommun och andra aktörer. Berätta vad Du och din familj önskar och behöver för att få glädje i vardagen och trygga ert välmående.

Länk till förfrågan

Nu har du möjlighet att påverka!

Har du frågor, ta kontakt med koordinatorerna för familjeverksamhet Johanna Pirinen och Annika Rinta-Jouppi:
johanna.pirinen@mll.fi tfn 044 7833 555
annika.rinta-jouppi@mll.fi tfn 044 7233 555