Företagskuvöserna

Företagskuvöserna bereder vägen för företagen från startrutan till framgång

I Nyland finns ett kunnigt, mångsidigt och aktivt företagskuvösnätverk, som stöder och kompletterar det nya företagets tjänster. En lovande affärsidé kan beroende på projektets beredskap och mål väljas antingen till förkuvösen eller till den egentliga företagskuvösen. I förkuvösen ges praktiskt stöd för bl.a. uppgörande av en affärsverksamhetsplan. Genomförandet och företagets utveckling stöds genom styrning och sparrning som utgår från företagets behov.

Företagen i kuvösen har också ett omfattande mentornätverk och subventionerade experter på olika delområden inom affärsverksamheten till sitt förfogande. För den som strävar efter stark tillväxt för företaget, och experterna tror på förutsättningarna för det, erbjuds kuvöstjänster och sakkännedom för utveckling av affärsverksamheten och för en eventuell internationalisering