Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska ingå ett avtal om lagstadgad och förebyggande företagshälsovård med Suomen Terveystalo Oy. Om arbetsgivaren lämnar in också en fullmakt för företagshälsovårdens FPA-ersättningar till kommunen, skickar Terveystalo en faktura för kostnaderna direkt till Kyrkslätts kommun.

De lagstadgade hälsovårdstjänsterna som kommunen ersätter omfattar utredning av hälsorisker på arbetsplatsen (arbetsplatsutredning), verksamhetsplan för företagshälsovården, arbetshälsomöten och -kartläggningar (inklusive assistentens anställningsundersökning), rådgivning och handledning, rapportering och uppföljning samt då arbetsförmågan försvagas uppföljning av arbetstagarens hälsa, främjande av att klara sig i arbetet, rehabiliteringsrådgivning samt styrning till rehabilitering. Arbetstagarens sjukvård omfattas inte av den lagstadgade företagshälsovården, så vid sjukdomsfall uppsöker assistenterna på egen bekostnad de hälsotjänster som assistenten själv valt. Om sjukdomen är arbetsrelaterad eller ett olycksfall som skett på arbetstid, kan vården ske vid Terveystalo eller annan vårdanstalt och kostnaderna omfattas av Pohjolas försäkring (se Försäkringar).