Företagshälsovård

Kommunerna är skyldiga att ordna företagshälsovård för företag, företagare, lantbruksföretagare och personer som utför eget arbete på kommunens område. Företagen är på motsvarande sätt enligt lag förpliktade att ordna minst lagstadgade förebyggande företagshälsovårdstjänster för sina anställda. Ordnande av sjukvårdstjänster för de anställda är frivilligt för arbetsgivaren. Kyrkslätts kommun producerar inte själv företagshälsovårdstjänster.

Kyrkslätts kommun har konkurrensutsatt de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna och begränsade sjukvårdstjänster inom företagshälsovården förutom för sin egen personals även för företagens bruk. Företaget kan enligt villkoren i det avtal som kommunen konkurrensutsatt skaffa de lagstadgade tjänsterna och utöver dem, om företaget så önskar, även begränsade sjukvårdstjänster. Företaget som vunnit anbudstävlingen är Suomen Terveystalo Oy som ordnar tjänsterna i fråga fr.o.m. 1.1.2020.

Terveystalo utarbetar i samarbete med företaget en verksamhetsplan för företagshälsovården för företaget. Planen omfattar bl.a. arbetsplatsutredningar, rådgivnings- och vägledningstjänster, planering av första hjälpen-beredskap, hälsoundersökningar, åtgärder för bevarande av arbetsförmågan och uppföljning av handikappade arbetstagare. Verksamheten för bevarande av arbetsförmågan omfattar bedömningar av arbetsförmågan, rehabiliteringsplaner, verksamhet bland de anställda samt att i samarbete med företaget genomföra modeller för tidigt stöd och för hänvisning till vård av personer med drogproblem. Verksamhetsplanen uppdateras årligen. Företagen betalar Terveystalo avtalsenliga avgifter för företagshälsovårdstjänsterna. FPA ersätter 50–60 % av avgifterna upp till de maximibelopp FPA årligen beslutar om.

Om företaget vill ta i bruk det av Kyrkslätts kommun konkurrensutsatta avtalet med Suomen Terveystalo Oy, ska företaget fylla i anmälningsblanketten i länken i nedre kanten på denna sida. 

Ytterligare information om Terveystalos verksamhet och tjänster ges av Suomen Terveystalo Oy:s kontaktperson för Kyrkslätts företagshälsovård Piia Vuorinen, puh. 050 412 7139, piia.vuorinen(at)terveystalo.com.

Blankett