Företagare, anmäl dig till sysselsättare med sommarsedel

20.02.2019 10:06

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Unga

Stöd för sommarsysselsättning för företag 2019

Precis som ifjol stöder kommunen företagarnas sommarsysselsättande i form av en sommarsedel. I år är sedelns värde 200 euro, och sedlar beviljas för högst 250 unga som går ut grundskolan och lämnat in sin ansökan senast 6.3.2019. Sommarsedlarna delas ut efter att ansökningstiden gått ut. Den unga hämtar själv sommarsedeln av kommunen och söker en arbetsplats i ett företag i Kyrkslätt. 

Vill ditt företag sysselsätta en ung med sommarsysselsättningsstöd? Fyll i den elektroniska blanketten. Vi sammanställer en lista över företag till ungdomarna som löst in en sommarsedel. Ungdomarna kan med hjälp av listan ta kontakt med dessa arbetsgivare då de söker jobb.  

Förutsättningen är att företaget/föreningen som sysselsätter finns i Kyrkslätt, arbetsperioden är minst två veckor (35 h/vecka) under perioden 1.6-4.8.2019 och lönen är högre än sommarsedelns värde. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. Arbetsgivaren återsänder den ifyllda sommarsedeln till kommunen senast 31.10.2019.

Ytterligare information yritykset@kirkkonummi.fi

kesäseteli