Företagande i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun välkomnar varmt alla nya företagare till vår kommun! På de här webbsidorna hittar du basinformation om kommunala tjänster, såsom kommunägda tomter till salu samt några privatägda verksamhetslokaler som står lediga i kommunen.

Kom ihåg att en betydande del av utbudet på verksamhetslokaler och tomter i vår kommun förvaltas av privata företag, så när du kartlägger möjligheterna att placera verksamhet i Kyrkslätt, lönar det sig att utöver kommunen dessutom kontakta till exempel ortens fastighetsförmedlare och banker samt fastighetsinvesteringsbolag som verkar på riksnivå.

Kommunen har för nystartade företag och redan verksamma företag ordnat rådgivningstjänster via FöretagsEsbo.Företagsrådgivaren träffas regelbundet också i Kyrkslätts kommunhus och på Veikkolas bibliotek, kolla datumen och boka tid för ditt företag här

I näringsfrågor uppmuntras företagen i vår kommun att utnyttja de mångsidiga näringslivstjänsterna som finns i huvudstadsregionen. Både de privata och de offentliga företagstjänsterna som står till buds är de mest omfattande i landet. Internetportalen FöretagsFinland är en bra kanal om man söker tjänster.

Företagarens eget lokala nätverk Kirkkonummen Yrittäjät ry – Kyrkslätts Företagare r.f. är ett närverk för företagare i Kyrkslätt. Föreningen är en lokalförening inom Nylands Företagare r.f., som i sin tur är en regionorganisation inom Företagarna i Finland r.f. Kyrkslätts Företagare ordnar regelbundet kurser, evenemang och temakvällar gällande aktuella ämnen och hjälper företag att bilda nätverk. Föreningen samarbetar aktivt med kommunen för att förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i Kyrkslätt och deltar även i skolelevers företagsfostran. Cirka 500 företag i Kyrkslätt hör till föreningen

I Nyland verkar tiotals olika utvecklingsprojekt, vars målgrupp och nyttohavare är företag. De flesta av projekten är finansierade av endera Nylands NTM-central, Tekes eller Nylands förbund, så om ditt företag är intresserat av att delta i utvecklingsprojekt, ta aktivt kontakt med någon av dessa organisationer. Företag som verkar på landsbygden kan hitta utvecklingsprojekt värda att delta i t.ex. på www.proagria.fi eller genom att bekanta sig med vårt Leader-program Pomo-Väst som verkar från Raseborg.

När du planerar att grunda din företagsverksamhet i vår kommun eller utvidga den hit, ta modigt kontakt med utvecklingsenheten.

Vi önskar ditt företag framgång!

Kommunutvecklingsenheten:

Kommunutvecklingschef
Susanna Hyvärinen

Sysselsättningskoordinator
Johanna Andelmin-Inkinen


E-postadresser är i formatet 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

yritykset@kirkkonummi.fiKyrkslätts turismutbud